Zajęcia muzyczno – rytmiczne

Pani Anna Chałada prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia muzyczno – rytmiczne. Jest to  aktywna forma obcowania z muzyką poprzez ruch i śpiew.
Odbywają się one dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Zajęcia te mają na celu:

- doskonalenie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek

- wyrabianie umiejętności gry na instrumentach

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem oraz rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej

- rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki

- rozróżnianie tempa i dynamiki utworów

- spostrzeganie i określanie prostych zjawisk akustycznych w otoczeniu

„Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. „
(program wychowania przedszkolnego XXI wieku)